„AZ ÉV BOROS KÖNYVE 2017”

 Pályázati felhívás a cím elnyerésére

 

 

A pályázat célja

„Az Év Boros Könyve” címet a Magyar Bor Akadémia évente egyszer, minden naptári évet követően ítéli oda az arra érdemes könyvnek, amely a legjobban szolgálta a magyar bor ügyét, elismerve ezzel együtt a könyvben megtestesülő kiadói, szerzői, esetleg fordítói, vagy illusztrátori teljesítményt.

 

A pályázás módja

Pályázni lehet – terjedelmétől függetlenül – minden nyomdai úton készült, magyar nyelvű, a borral kapcsolatos szakmai, tudományos és ismeretterjesztő, valamint szépirodalmi kiadvánnyal, így különösen azokkal, amelyeknek tárgya a borászat és szőlészet, bor-ökonómia, bor-kultúra-történelem, bor-gasztronómia, bor-egészség-életmód.

Pályázni csak újdonsággal,azaz a meghirdetés évében megjelent új művel vagy 4 évnél régebben megjelent mű átdolgozott kiadásával lehet. A javított kiadás nem számít új megjelenésnek.

Pályázatot szerző(k) vagy kiadó(k) nyújthat(nak) be az Akadémiához „Az Év Boros Könyve” címen.

A pályázat tartalmazza a kiadó és a szerző elérhetőségét, valamint a pályázott mű adatait (kivitel, terjedelem). A pályázathoz mellékelni kell a megjelent mű 3 példányát.

 

A pályázat benyújtásának rendje

Pályázati lap: LETÖLTHETŐ INNEN

A pályázat benyújtásának helye: Magyar Bor Akadémia 1124 Budapest, Somorjai u. 21. I. em.

A pályázat benyújtásának határideje:  2018. január 20.

 

Az eredmény nyilvánosságra hozatala

A Magyar Bor Akadémia „Az Év Boros Könyve” cím odaítélésének eredményét, a nyertes könyv címét, szerzőjét (esetleg fordítóját vagy illusztrátorát), kiadóját megjelölve, az Akadémia honlapján teszi közzé.

Az elismerő címet a kiadó és a szerző(k) közösen kapják. A cím átadására a nyerteseknek a Magyar Bor Akadémia ünnepi alkalmat szervez.

 

Az Év Boros Könyve  díj korábbi nyertesei